Edukacija u znanjima i vještinama Industrije 4.0

Menadžment i zaposlenici moraju steći nove vještine kako bi uspješno implementirali digitalnu transformaciju. Krećemo od vještine razvijanja ekonomične digitalne strategije, pa sve do vještina implementacije pojedinih projekata digitalizacije pametne tvornice.

Edukacije

Nudimo proizvodnim kompanijama iscrpan program kvalifikacija putem kojeg optimalno pripremate vašu organizaciju za digitalnu transformaciju. Nudimo posebne edukacije skrojene po mjeri vaše kompanije te otvorene treninge na koje se mogu prijaviti Vaši zaposlenici.

Vaša kontakt osoba

Damir_kontakt

Damir Ivan Konjevod, mag. inf.

Konzultant za informacijske sustave

tel.: +385 91 585 77 89