Što je Industrija 4.0?

Agilna organizacija koja stalno uči

Industrija 4.0 koristi se kao pojam od 2011. kako bi se opisala tadašnja rasprostranjena integracija informacijskih i komunikacijskih tehnologija u industrijskoj proizvodnji.

Međutim, nije dovoljno samo se baviti razvojem iz tehnološke perspektive – kompanije također trebaju transformirati svoju organizaciju i kulturu.

Zašto? – Napredne tehnologije omogućavaju pristup širem rasponu podataka, ali one ne pružaju mogućnost da se potencijal tih podataka iskoristi za dobivanje stvarne prednosti. Za stvarno iskorištavanje tog potencijala jednako je važna organizacijska struktura i kultura.

Krajnji cilj je postati agilna organizacija koja stalno uči, koja se može neprestano i agilno prilagođavati okruženju koje se mijenja. To predstavlja cjelokupan koncept pametne tvornice.
Acatech Industrie 4.0 Maturity Index pruža kompanijama vodstvo i smjernice kako izvesti ovu transformaciju.

Industrie 4.0 Maturity Index

Put k agilnoj proizvodnoj organizaciji koja stalno uči - pametnoj tvornici

Sadrži model zrelosti od šest faza.

Postizanje svake razvojne faze pruža dodatne prednosti.

Razine zrelosti Industrija 4.0
Izvor: i4.0MC Industrie 4.0 Maturity Scan materijali

Usredotočuje se na četiri ključna područja u poslovanju. Svako od tih područja sadrži dva temeljna principa. Glavni izazov kompanijama koje uvode industriju 4.0 je provedba ovih principa u praksi. To se postiže razvojem raznih kapaciteta koje su opisane u Industrie 4.0 Maturity Index studiji.

Izvor: acatech STUDY, Industrie 4.0 Maturity Index

Cilj je generirati znanje iz podataka, te njime:

  • transformirati kompaniju u agilnu organizaciju koja neprestano uči
  • uspostaviti vrlo brzo donošenje odluka
  • uspostaviti vrlo brzo provođenje procesa prilagodbi kroz svaki dio poslovanja i kroz sva područja poslovnih procesa.

Stjecanje ove agilnosti pruža kompanijama značajnu kompetitivnu prednost u okruženjima koja neprestano remete poslovanje ili su i sama okruženja pod neprestanim udarom remetilačkih sila.

Industrie 4.0 Maturity Index je usklađen s izazovima i trenutnim aktivnostima proizvodnih kompanija. Kompanije u svom strateškom razmišljanju nisu dovoljno fokusirane na sve implikacije. U praksi, često nedostaje osnovno razumijevanje ključnih elemenata industrije 4.0. Primjer toga je da industriju 4.0 ograničavaju samo na digitalizaciju ili punu automatizaciju.

Štoviše, umjesto usmjeravanja na stjecanje zajedničkog cilja, mnoge inicijative se uvode kao izolirane, nepovezane mjere. Industrie 4.0 Maturity Index koristi se za razvoj plana digitalnog razvoja (eng. digital transformation roadmap), koja se kroji prema potrebama svake pojedine kompanije. Tako može iskoristiti maksimum onoga što industrija 4.0 pruža i omogućuje da se kompanija pretvori u agilnu organizaciju koja neprestano uči – pametnu tvornicu.